Atık Su Kalıp Üretimi

Bina içerisi ve dışarısında kullanılmış suyun tahliyesi için döşenen borulardır. Poliolefin grubu hammaddeden imal edilmektedirler. Piyasada yaygın olarak kullanılan borular birçok menfi özellikleri olan PVC hammaddesinden kullanılmakta olup Avrupa’da olduğu gibi bu ürüne yerini bırakacaktır.

Detaylar

Küresel Vana Kalıp Üretimi

Küresel vanalar havuz ve endüstri uygulamalarında sıklıkla kullanılan ürünlerdir. Tesisata dair kilit ürünler olması sebebiyle ürün tercihinde
bulunurken aşağıda belirtilen hususları dikkate almak oldukça önemlidir. Yanlış seçimler tesisat ve kullanıcı için ciddi problemler doğurur. Tüm
ebatlarda PVC ve PP Küresel Vana imalatı Tüm Plastiğin ihtisas konularından birini oluşturmaktadır.

Detaylar

PE100 Kalıp Üretimi

Polietilen borular petrolden elde edilen etilen gazının polimerizasyon işleminden sonra elde edilen hammaddeden elde edilmektedir. 100 rakamı ürünün çevresel gerilme (?) değeri olan 10.0 MPa’a işaret etmektedir. Bu değer 32’lerden başlamış olup 125 üzerinde çalışmalar devam etmektedir.

Detaylar

Sıhhi Tesisat Kalıp Üretimi

PPr borular Polipropilen Random Kopolimer hammaddesinden imal edilmektedir. Bu hammadde tip 3 olarak adlandırılmaktadır. Tip 1 Polipropilen homopolimer, tip 2 ise Polipropilen blok kopolimer’dir. PPr’nin diğerlerinden ayıran en önemli özelliği sıhhi tesisatta kullanılabilmesi yanı sıra, sıcaksu tesisatında kullanılabilmesidir.

Detaylar

Sulama Kalıp Üretimi

Yağmurlama sulama boru ve elemanları tarla, bağ ve bahçelerin su kaynağından borularla taşınan suyun yağmur damlaları şeklinde toprağa düşmesini sağlayacak bir sistem sunar. Borular ve fitingler bir bölge sulandıktan sonra sökülerek diğer bölgelere yerleştirilir. 

Detaylar